ไอ่จอมปรวก, ไอ่เดฯ , ไอ่ลิ้นสองแฉก อีกสองวันเก๊าไม่อยู่น้าส์.....

ไอ่จอมปรวก, ไอ่เดฯ , ไอ่ลิ้นสองแฉก อีกสองวันเก๊าไม่อยู่น้าส์.....

          

  ปูลู มันติดพันครับ กับหนังเรื่องนี้ ก็มันติดพันนี่...

         แร้วภาพไรต่อไรเพิ่งหาเจออีก...

 The Death of Stalin - Auckland - Eventfinda

  ปูลู เด๊วมาคาหยายฟามครับ แต่เมื่อคืนงมหนังพี่เพื่อนไปเรื่อง

            แระซีรี่ย์พี่พรไปหน่อยเดียวเอง.

               

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

20 ความเห็น

 
กานดา ใจดี

ปูลู ตอนดูครั้งแรก หนังมันไม่ชัดเอาเสียเรย

       แต่พอมาเก็บใหม่อีกรอบ...

 Agent 47 / O.S.T. | BoomerangShop.com - Thailand Online Blu-Ray, DVD, CD Store

  ปูลู หนังชัดจ๋อย จอแบบสามในสี่โด้ยยิ่งชอบ

           แต่หนังเอามันเป็นที่ตั้งครับ

                จอผมเกือบทารุ...

                

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ดูไปหน่อยเดียวเอง ตอนแรก...

 'Roswell, New Mexico' Has An Explosive Season 2 Premiere

 Renewal status, potential release date and plot – HITC

  ปูลู น่าจาซุปเปอร์ฮีโล่ ตามฟอม เด๊วหาฉากแรกเรยเอามาวาง

        ตอนที่มียานพี่เลี่ยนพร? หรืออุกาบาทตก

          หมังมันจาบอกไรเราแน่ส์...

          

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู เริ่มมาเธอบันยายถุงเมืองรอสเวลในยุกที่ยานพี่เลี่ยนพรตก?....

        จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ยานตก? เด๊วผมวาง จากนั้นภาพ

           ก็เป็นเหตกานปัดจุบรรณ เธอขับลดมาที่เมืองนี้

              โดนหมาต๋าเรียก แต่หมาต๋าดันเป็นกิ๊กเธอ

                  จากนั้นเธอไปที่ร้านอาหารพ่อเธอ

                     ทําไรต่อไร พอทุกคนกับหมด

                        กิ๊กเธอก็เข้ามาหาเธอ

                           แต่แร้วเหคกานไม่คาดฝันเกิดขึ้น เธอโดรนยิงจากนอกร้าน

                               เธอเดรี้ยงแร้วแหละ แต่หมาต๋าใช้พารังจิต(...เฮ) 

                                   ช่วยเธอมาได้ โดยเอาซอสราดที่โดรนยิง

                                       แร้วทําเป็นว่าเธอโดรนแค่ซอสราด                

 First Look at CW Reboot | TVLine - YouTube

  ปูลู อ้อ...เธอหายไปจากเมืองนี้หรายปี ตัวอย่างข้างร่างนี้

         ให้เพื่อนเพื่อนดูแค่ยานพี่เลี่ยนพรตก ผมดูมาถุงตอนที่กิ๊กเธอ

              หรังจากช่วยเธอแร้ว ก็วิ่งไปหาผู้ร้าย แตพารังเริ่มหมด จากนั้นกิ๊กเธอ

                  ก็รีบโฟนไปหา(น่าจา)เพื่อน ขับลดมาเติมพารังให้หน่อย(เฮ)

                     ผมน่าจาดูมาแค่นี้เอง ลองดูตัวอย่างตอนแค่

                           ยานพี่เลี่ยนพรตก แร้วเห็นอีหยัง

                               

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

         

  ปูลู เกิดเหตสุดวิใสครับ...

Steven Spielberg Presents Taken

  ปูลู ซีรี่ย์เรื่องนี้ น่าจา น่าจานะครับที่ลุงเบิก

          มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ว่าด้วยเเมืองรอสเวล...

             ที่เกี่ยวพันไปถุงยายพี่เลี่ยนพรตก จําได้แค่นี้

                แต่น่ามีอีกซีรี่ย์นุง กะรังงมหาอยู่แต่ยังหาไม่เจอ...

                    ถ้าเป็นสารคดี หรือไรไต่อไรนี่ ผมดูจนตาทารักหมดแร้ว....

                       

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู ตัวอย่างที่ผมเอามาวาง จาเห็นซากของ...

Skydiver cancels try at supersonic jump

 ปูลู ผมว่า(ขํา)ยานพี่เลี่ยนพร น่าบินกงดิ่งเข้าไปใน

       บอนบูนตรวจอากาดของกรมอุตุ มันคงนุกว่าเป็นไอติมโคน

          จากนั้นก็พันกันอีรุงตรุงนัง แร้วก็พากันแลนดิ่ง ลงมาพร้อมพร้อนกัน...     

                   

  

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู นี่นาเป็นสารดคี เกี่ยวกะเมืองรอสเวลครับ

          แระอื่นอื่นอีกที่เกี่ยวกะพี่เลี่ยนพร

             ทีผมเพิ่งดูไปไปนานเอง...

 A new Netflix documentary purporting to provide proof of alien visitation fails to deliver

  ปูลู พี่แกต่อสู้มาด้วยรําแข้งของตัวเองตาหรอด     

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

   ปูลู ก่อนอื่นผมต้องยกนิ้วในกับผู้กินกับแระ

          พาแนกที่ต้องคัดสันนักแสดงมาเร่น

            ในบทต่างต่าง ของดาราทุกคน.

 Steve Buscemi, Jason Isaacs, and Director Armando Iannucci discuss 'The Death of Stalin' - The Knockturnal

Steve Buscemi "The Death of Stalin" Q&A | Alamo Drafthouse 2018 - YouTube

 ปูลู เพราะทุกคน(ที่มีบทพูด)เร่นกันได้ดีทีเดียว

        ไม่ว่าจาเป็นบทพูด ท่าทาง ไรต่อไร...

Steve Buscemi on Shooting 'The Death of Stalin' During Brexit | IndieWire

  ปูลู ก็รู้รู้กันว่าพี่ทีปผมน่าจาใส่วิค ตัวจริงจอมขโมยบทผม

         ไม่ได้อ้วนเหมือนในหนังเรย กุงเกงกะเสื้อต่างหาก

              ที่ทําให้พี่ทีปอ้วน แต่อาดเพิ่มน้ำนักไปบ้าง..

                  

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ภาพนี้ ถ่ายในปีเดียวกัน...

      กะที่หมอเร่นหนังเรื่องนี้

On 9/11, people remember how Steve Buscemi searched for survivors - Business Insider

       

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ดาราอีกคนที่ต้องชม...แระยกนิ้วให้..

 Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jason Isaacs and Michael Palin in The Death of Stalin

Michael Palin & Simon Russell Beale Exclusive | The Death of Stalin Interview - YouTube

  ปูลู นั่งฝานะครับ บอกชื่อกะได้  Simon Russell Beale,

          ตอนจบที่หมอโดรนรัดปลาแขยงจากพี่ทีป

              โดรนใส่ไปดอก จากนั้นก็เบิน

                 หมอเร่นคอร์ดดีจริงจริง...

                   

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู อีกคนที่เร่น(ฮา)ดี แต่บทหมอส่วนใหญ่

       จาแตกต่างออกไปจาบทแบบนี้..

Zhukov Schukow in The Death of Stalin 2017 - YouTube

The Death of Stalin (2017) - Photo Gallery - IMDb

  ปูลู โดยส่วนรวมผมชอบหมอนะพี่สัน...่ Jason Issacs...

       

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

ปูลู ผมเพิ่งจาถุงบางยี่เรื่อเมื่อกี๋เอง ตอนที่เห็นโปสซาเตอร์ครั้งแรก...

 The Death of Stalin - Auckland - Eventfinda

 ปูลู ภาพที่จอมขโมยบทผม เหรือบหันไปมองพี่สัน ไหนได้...

       พี่ทีปชักชวนให้พี่สันปละติวัด รัดปลาแขยงนี่เอง..

Jason Isaacs talks Death of Stalin and how Lucius Malfoy would be scared of Donald Trump

  ปูลู พี่สันก็เรยรากเอเค โฟตี๋เซเว่น(ขําก่อน)ทํากานยึดอํานาจจากแบเรีย

          จากนั้นก็ จัดกานทุกอย่างที่เป็นของแบเรีย....

             

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู เมื่อกี๋ซาหรุบไปแร้วรอบนุง ดันเกิดปิดป้าดด้าย...

        คือเวราที่เพื่อนเพื่อนดูหนังนี่ จาเรื่องไร กานนําเสนออย่างไง

           ขอให้พอรู้หนังเรื่องนั้นนั้นเป็นพื้นฐานบ้างก็ดี จาเป็นดารา ผู้กินกับ ฯลฯ

               แต่ถ้าไม่รู้? นั่นไม่มีปันหาเรย แต่หนังหรากหรายแนวที่เราดู

                   แน่นอนว่า เราต้องใส่อารมร่วมเข้าไปกะหนังด้วย

                      นั่นเป็นสิ่งสําคัน เหมือนอ่านหนังสือ,

                          แต่ถ้าเราไม่ใส่อารมร่วมเข้าไป แร้วเข้าไปหา(ดู)จากหนังที่เราดูอยู่

                              ประเหมาะถ้ามันเจอในหนัง นั่นยิ่งดีเข้าไปใหญ่...

Fandango | Libri nei film

  ปูลู ไปเจอฉากนี้ที่ฟูกะลังอ่านอยู่ อ้าว!!!กรูก็มีนี่ว่าเร่มนุง..

 Inspired by LnwShop.com

  ปูลู ซื้อมาตอนนมเริ่มแตกพวง      

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู ยิ่งเป็นเพรงปรากอบหนังด้วยแร้ว ถ้าเรารู้จักเพรงนี้

          จาเคยฟัง ชอบหรือไม่ชอบ นั่นมันก็วิเสดแร้วที่รู้แระเคยฟัง

                แต่ถ้าฉากนั้นนั้นดันมีเพรงที่เราไม่เคยฟัง แร้วเราดันชื่นชอบขึ้นมาล่ะ??

From "Fandango" (1985) "To all the things that never were but should have been." | Wedding movies, Love scenes, Movies worth watching

 ปูลู จากเรื่องเดียวกันกะภาพข้างบน เพรงนี้เป็นฉากตอนจบของเรื่อง

        ก่อนหน้านั้นมีหรายเพรง แค่เึยฟังทั้งนั้น(ชอบด้วย)

           แต่เพรงนี้(ฉากแต่งงาน)ไม่เคยฟัง

              แต่ฟังแร้วคอร์ดชอบ..

 

        

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู หรืออย่างฉากที่พี่เลี่ยนพร กะรังโดดเชือกกันอยู่...

         หาไม่เจอ งั้นพี่เลี่ยนพรกะลังทําหน้าอะไรอยู่...

Aliens in the Outer World? Ghost Particle May Have the Answers

       

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู หรืออย่างเรื่องนี้แระฉากตอนนี้...

ถุงจาเป็นแมทกานกุสน แต่ทีมงานเราก็ยังถ่ายทอดนะครับพี่น้องครับ.... | ประชาทอล์ค

Too Late To Turn Back Now - YouTube

  ปูลู เพรงน่ะนะ ผมคอร์ดชอบ ฟังมานานหรายปีดีเดือก

          พอมาเจอฉากตอนนี้เข้า เค้าเรียก

             อัดทาลดไงเพื่อน...

             

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู หรืออย่างฉากนี้ ก็ผมรู้นี่ว่าภาพนี้เป็นภาพของใครเขียน...

       เธอตาเบิกโพรงเมื่อมองเข้าไปในลดของพี่เบน...

Yarn | Tell me that's not an original Pollock. ~ The Accountant (2016) | Video clips by quotes, clip | 6b79af56-f656-4475-b1ad-63f8524035d8 | 紗

  ปูลู ถามว่าผมรู้ได้ไง ก็เธอเพิ่งถามพี่เบนไปไง

           จากนั้นเธอก็ได้ภาพนี้มาเป็นของเธอ

 No Accounting for Taste

   ปูลู ค่อยค่อยแกะหนูแอน...

 "'Free Form' by #JacksonPollock seen on the set of #TheAccountant. #BenAffleck #SetDecoration #Art #Abstract #Movies https://t.co/OfUFV6aRXO… https://t.co/qH6jmM7tqZ"

        

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

  ปูลู งมมางมาแระงมไปงมไป....

รีวิว Raised by Wolves ซีรีส์ HBO

  ปูลู แรกนุกว่าซีรี่ย์เกี่ยวกะแมวป่า(เฮ)แต่พอเข้าไปดูตัวอย่าง..

         ต้องนะจรังงวยทันที มีห้าตอนจบเอง กะรังตุนตอนแรก..

             ดูตัวอย่างแร้ว ถ้าไม่มีฉากบนโลกหมู่เฮาเรย ไม่ดู..

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

          

   ปูลู พาเอินว่าตุนมาตอนแรกตอนเดียวเอง

         แต่พอดูมาดูไป ดูไปดูมา เข้าท่าแฮะ

             เรยต้องตุนมาดูอีกตอน...

When Will 'Raised By Wolves' Episode 4 Premiere on HBO Max? | Decider

Raised by Wolves - Official Trailer (2020) Ridley Scott - YouTube

  ปูลู โปรดอย่าให้เธออ้าปากเป็นเอ็นขาด ไม่งั้นเดรี้ยงกันหมด,

         ซีรี่ย์คําพูดคําจามันเป็นปัดยาดี ระหว่าง

           สาดหนากับวิดยาสาด...

          

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

ปูลู ตอนที่สองดูจนเพริน ปรามานสี่สิบนาทีป่าย

      ก็กะจาพอแระ แต่พาเอินลุกทํานี่นั้นนั่น

        หนังยังไม่ได้ปิด พอเครดิตขึ้นหมด

           ภาพนิ่งขึ้นมาพอดี หันไปมอง...

 KYO2iru《興に入る》

 ปูลู วันนี้นูนนูน มารับสาราภาพ          

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ้เห้ตูบแหงๆ

55555

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0